• put your amazing slogan here!

  Một số thừ viết tắt trên hóa đơn


  Hiện tại, có khá nhiều trường hợp hóa đơn bị cơ quan thuế từ chối khi kê khai thuế GTGT, thuế TNDN do viết tắt hoặc rút gọn chỉ tiêu tên, địa chỉ người mua, người bán.


  Hiện tại, có khá nhiều trường hợp hóa đơn bị cơ quan thuế từ chối khi kê khai thuế GTGT, thuế TNDN do viết tắt hoặc rút gọn chỉ tiêu tên, địa chỉ người mua, người bán.
  Để giải quyết việc này, cục thuế Tp.HCM đã có công văn hướng dẫn số 6167/CT-TTHTxác định các trường hợp được phép viết tắt trên hóa đơn.
  Theo đó, trường hợp việc ghi tắt không làm ảnh hưởng đến việc xác định được tên, địa chỉ Công ty thì hóa đơn vẫn được xem là hợp pháp và có thể được sử dụng để kê khai thuế.
  Một số từ được phép viết tắt theo công văn:

  - "Phường" thành "P";

  - "Quận" thành "Q",

  - "Thành phố Hồ Chí Minh" thành "TP.HCM",

  - "Việt Nam" thành "VN"

  - "Cổ phần" là "CP"

  - "Trách nhiệm Hữu hạn" là "TNHH"

  - "khu công nghiệp là "KCN"

  - "sản xuất" là "SX"
  Nội dung công văn này được áp dụng thống nhất tại tất cả các cơ quan thuế trên địa bàn tp.HCM
  Theo Thư viện pháp luật

  0 nhận xét:

  Đăng nhận xét

   

  Meet The Author

  Experience

  About Me